PEMCO DIESEL G-13 UHPD 10W-40 API CI-4/SL

+

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận,

khuyến nghị sử dụng:

 

SAE 10W-40

UHPD

API CI-4/CF/SL ACEA E7

MB 228.3

MAN 3275

VOLVO VDS-3

RENAULT RLD-2

MACK EO-N/EO-M Plus

CUMMINS CES 20076/77/78

CATERPILLAR ECF-2

GLOBAL DHD-1

DETROIT DIESEL 93K215

DEUTZ DQC-III-10

MTU Type 2

 

Bao bì:

20 L (PM0713-20)       60 L (PM0713-60)

208 L (PM0713-DR)   1000 L (PM0713-IBC)

 

Tính năng, chức năng, lợi ích sản phẩm:

PEMCO DIESEL G-13 là một loại dầu động cơ diesel gốc bán tổng hợp có hiệu suất cao (UHPD) dùng cho phương tiện vận tải thương mại giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Sản phẩm chứa phụ gia bảo vệ giúp giảm thiểu hao mòn động cơ ở bất kỳ chế độ hoạt động nào. Phụ gia làm sạch và phụ gia phân tán tuyệt vời đảm bảo động cơ luôn sạch sẽ hoàn hảo với cả cá chi tiết nhỏ nhất.

 

Đặc tính sản phẩm:

 

   Đặc tính sản phẩm                                            Phương pháp            Đơn vị            Giá trị

Cấp độ nhớt                                                                                                                   10W-40

Tỉ trọng dầu ở 15 °C                                            D 1298                       kg/m³           869

Độ nhớt ở 40 °C                                                    D 445                         cSt               109,34

Độ nhớt ở 100 °C                                                  D 445                         cSt               14,66

Độ nhớt ở -25 °C                                                   D 5293                       CP               6950

Chỉ số độ nhớt                                                        D 2270                                            138

Điểm chớp cháy cốc hở COC                                D 92                           °C                 228

Điểm rót chảy                                                        D 97                           °C                 -42

Chỉ số kiềm tổng                                                   D 2896                       mgKOH/g     10,97

 

 

Chúng tôi có quyền thay đổi các đặc tính chung của sản phẩm để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự phát triển công nghệ sản phẩm mới nhất.

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến