PEMCO DIESEL G-12 SHPD 10W-30 API CG-4/CF-4/CF/SL

+

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận,

khuyến nghị sử dụng:

SAE 10W-30

SHPD

API CG-4/CF-4/CF/SL MB 228.3/229.1

MTU Type 2

MACK EO-L VOLVO VDS-2

MAN 3275

 

 

 

 

Bao bì:

 

20 L (PM0712-20)     60 L (PM0712-60)

208 L (PM0712-DR) 1000 L (PM0712-IBC)

 

 

Tính năng, chức năng, lợi ích sản phẩm:

PEMCO DIESEL G-12 SHPD là loại dầu động cơ diesel hiệu suất cao được thiết kế để bôi trơn tối ưu trong điều kiện hoạt động tải trọng cực nặng, khắc nghiệt. Sản phẩm chứa phụ gia tiên tiến, chất lượng cao làm ngăn chặn sự hình thành cặn bẩn và sự oxi hóa dầu do chất lượng dầu diesel thấp. Bảo vệ chống lại sự dày lên của dầu, nhiệt độ cao lắng đọng, hình thành bùn, suy thoái dầu và ăn mòn. Độ nhớt cao ở nhiệt độ thấp và độ nhớt cao cho phép sử dụng trong hầu hết các ứng dụng của động cơ diesel.

Pemco DIESEL G-12 SHPD is a high performance diesel engine oil designed for optimum lubrication under heavy operating conditions. The high-quality additive package reduces soot entry and acid-related seal aging due to low diesel quality. Protects against oil thickening, high temperature deposits, sludge formation, oil degradation and corrosion. Excellent low temperature fluidity and high temperature viscosity allows the use in most diesel applications.

 

 

Đặc tính sản phẩm:

 

Đặc tính kỹ thuật sản phẩm                                 Method                        Unit                        Value

Cấp độ nhớt                                                                                                                           10W-30

Tỉ trọng dầu 15 °C                                                  D 1298                       kg/m³                     867

Độ nhớt ở  40 °C                                                     D 445                         cSt                         70,74

Độ nhớt ở 100 °C                                                    D 445                         cSt                        11,04

Độ nhớt ở -25 °C                                                     D 5293                       CP                         5326

Chỉ số độ nhớt                                                         D 2270                                                     147

Điểm chớp cháy cốc hở COC                                 D 92                           °C                          224

Điểm rót chảy                                                          D 97                           °C                          -38

Chỉ số kiềm tổng                                                     D 2896                       mgKOH/g              12,10

 

 

 

 

Chúng tôi có quyền thay đổi các đặc tính chung của sản phẩm để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự phát triển công nghệ sản phẩm mới nhất.

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến