PEMCO DIESEL G-11 15W-40 GEO

+


    Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận,

khuyến nghị sử dụng:

SAE 15W-40

CUMMINS CES 20074

DETROIT DIESEL PGOS 93K216

 

Bao bì:

20 L (PM0711-20)     60 L (PM0711-60)

208 L (PM0711-DR)  1000 L (PM0711-IBC)

 

 

Pemco DIESEL G-11 Geo là dầu động cơ được chế tạo đặc biệt cho động cơ xăng, có hiệu xuất cao. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của các động cơ bốn thì hiện đại ngày nay, cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho xe tải và xe buýt hoạt động bằng nhiên liệu khí nén tự nhiên (CNG), khí lỏng (LNG) hoặc khí hóa lỏng (LPG). Pemco DIESEL G-11 sử dụng loại dầu gốc có chất lượng cao và hệ thống phụ gia tiên tiến đảm bảo mức độ tro sulfat thấp, mang lại tính ổn định về nhiệt độ, chống oxy hóa đặc biệt và khả năng tính kháng nitrat, chống ăn mòn động cơ.

 

 

Đặc tính sản phẩm:

 

Characteristics                                               Method                      Unit                 Value

Cấp độ nhớt                                                                                                                   15W-40

Tỉ trọng dầu ở 15 °C                                         D 1298                       kg/m³               880

Độ nhớt ở 40 °C                                                D 445                         cSt                 121,75

Độ nhớt ở 100 °C                                              D 445                         cSt                 15,80

Độ nhớt ở -20 °C                                               D 5293                       CP                   7000

Chỉ số độ nhớt                                                    D 2270                                                137

Điểm chớp cháy cốc hở COC                            D 92                           °C                    222

Điểm rót chảy                                                    D 97                           °C                    -35

Chỉ số kiềm tổng                                                D 2896                       mgKOH/g        4,82

 

 

Chúng tôi có quyền thay đổi các đặc tính chung của sản phẩm để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự phát triển công nghệ sản phẩm mới nhất.


Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến