PEMCO iDRIVE 050 API CF/CD

PEMCO iDRIVE 050 API CF/CD

+

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận,

khuyến nghị sử dụng:

SAE 50

API CF/CD

Tính năng, chức năng, lợi ích sản phẩm:

 

Pemco iDRIVE 050 là loại dầu hiệu suất cao phù hợp với động cơ diesel turbo hoặc động cơ diesel thường của xe tải, thiết bị xây dựng, tàu đánh cá, đầu máy và động cơ diesel tĩnh. Cũng thích hợp cho hộp số, mô-men xoắn chuyển đổi và hệ thống thủy lực nếu nhà sản xuất yêu cầu một loại dầu động cơ phù hợp cho các bộ phận này.

 

Đặc tính sản phẩm:

 

Các đặc tính sản phẩm                                      phương pháp          đơn vị                     giá trị

Cấp độ nhớt                                                                                                                            SAE 50

Tỉ trọng dầu ở 15 °C                                             D 1298                       kg/m³                     893

Độ nhớt ở 40 °C                                                     D 445                         cSt                         205,42

Độ nhớt ở 100 °C                                                   D 445                         cSt                        18,13

Chỉ số độ nhớt                                                        D 2270                                                      96

Điểm chớp cháy cốc hở COC                                D 92                           °C                          230

Điểm rót chảy                                                         D 97                           °C                          -22

Chỉ số kiềm tổng                                                    D 2896                       mgKOH/g              4,12

 

 

Chúng tôi có quyền thay đổi các đặc tính chung của sản phẩm để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự phát triển công nghệ sản phẩm mới nhất.

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến