PEMCO iPOID 595 75W-90 GL-5 API GL-5 LS

PEMCO iPOID 595 75W-90 GL-5 API GL-5 LS

+

1.      Các tiêu chuẩn kĩ thuật, sản phẩm chấp thuận,

khuyến nghị sử dụng:

 

 

SAE 75W-90

API GL 5 LS

MACK GO-J Plus

MAN 342

SCANIA STO 1:0

 

 

 

            Bao bì:

1 L (PM0595-1)          5L (PM0595-5)  

10 L (PM0595-10)      20 L (PM0595-20)     

60 L (PM0595-60)      208 L (PM0595-DR)

1000 L (PM0595-IBC)

 

2.      Tính năng, chức năng, lợi ích sản phẩm:

 

Pemco iPOID 595 là dầu bánh răng hiệu suất cao được sản xuất từ dầu gốc và các phụ gia đặc biệt. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng cho hầu hết các hộp số tay, hộp giảm tốc và những vị trí yêu cầu phẩm cấp dầu API GL 5. iPOID 595 được phát triển cho các hộp số vận hành trong những điều kiện khắc nghiệt.   

 

3.      Đặc tính sản phẩm:

 

Các đặc tính của sản phẩm

                 Phương pháp

Đơn vị

Giá trị

Cấp độ nhớt

 

 

75W-90

Tỉ trọng dầu ở 15 °C

D 1298

kg/m³

886

Độ nhớt ở 40 °C

D 445

cSt

90,27

Độ nhớt ở 100 °C

D 445

cSt

15,42

Độ nhớt động học

D 2983

           CP

135000

Chỉ số độ nhớt

D 2270

 

181

Điểm chớp cháy cốc hở COC

D 92

°C

210

Điểm rót chảy

D 97

°C

-46

 

 

 

 

 

Chúng tôi có quyền thay đổi các đặc tính chung của sản phẩm để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự phát triển công nghệ sản phẩm mới nhất.

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến