PEMCO DIESEL G-5 UHPD 10W-40 API CI4/CH4/CG4/CF4/SL

+

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận,

khuyến nghị sử dụng:

SAE 10W-40

UHPD

API CI-4/SL ACEA E7

MAN 3275

MB 228.3

VOLVO VDS-3

RENAULT RLD-2

MTU Type 2

MACK EO-N/EO-M Plus

CUMMINS CES20076/77/78

DEUTZ DQC-III-10

GLOBAL DHD-1

CATERPILLAR ECF-2


 

Bao bì:

5 L (PM0705-5)            10 L (PM0705-10)

20 L (PM0705-20)       60 L (PM0705-60)

208 L (PM0705-DR)     1000 L (PM0705-IBC)


Tính năng, chức năng, lợi ích sản phẩm:

 

PEMCO DIESEL G-5 UHPD là dầu động cơ Diesel gốc bán tổng hợp có hiệu suất cao (UHPD), sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của các nhà sản xuất thiết bị. Các thành phần tổng hợp cung cấp các tính chất hiệu năng cao, khả năng hoạt động tốt ở nhiệt độ thấp. Độ nhớt ổn định. Bảo vệ an toàn các bộ phận động cơ khỏi bị mài mòn và ăn mòn trong mọi điều kiện môi trường.


Đặc tính sản phẩm:

 

Các đặc tính của sản phẩm                                  Phương pháp             Đơn Vị                   Giá trị

Cấp độ nhớt                                                                                                                           10W-40

Tỉ trọng dầu ở 15 °C                                             D 1298                       kg/m³                     870

Độ nhớt ở 40 °C                                                    D 445                         cSt                         94,05

Độ nhớt ở 100 °C                                                  D 445                         cSt                        14,23

Độ nhớt ở -25 °C                                                   D 5293                       CP                         5266

Chỉ số độ nhớt                                                       D 2270                                                     156

Điểm chớp cháy cốc hở COC                               D 92                           °C                          224

Điểm rót chảy                                                        D 97                           °C                          -45

Chỉ số kiềm tổng                                                   D 2896                       mgKOH/g              10,86

 

Chúng tôi có quyền thay đổi các đặc tính chugn của sản phẩm để đảm bảo người tiêu dung được hưởng lợi từ sự phát triển công nghệ sản phẩm mới nhất.

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến