PEMCO O.E.M. 5W-30 API SM/CF

+

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận,

khuyến nghị sử dụng:

SAE 5W-30

API SM/CF

ACEA A5/B5, A1/B1

ILSAC GF-4

FORD WSS-M2C913-C

 

Bao bì:

5 L (PM0367-5)         10 L (PM0367-10)

20 L (PM0367-20)     60 L (PM0367-60)

208 L (PM0367-DR) 1000 L (PM0367-IBC)

 

 

Tính năng, chức năng, lợi ích sản phẩm:

Đây là dầu động cơ gốc tổng hợp có hiệu suất cao cho động cơ xăng và diesel đặc biệt thích hợp với động cơ của VOLVO và FORD. Phù hợp cho động cơ công nghệ mới, đòi hỏi dầu nhờn tiết kiệm nhiên liệu với tiêu chuẩn ACEA A5 / B5. Giữ những bộ phận nhạy cảm nhất của động cơ sạch nhờ có phụ gia làm sạch tiên tiến và chất phụ gia phân tán. Sản phẩm có chỉ số độ nhớt cao.giúp động cơ khởi động dễ dàng ở nhiệt độ lạnh.

 

Đặc tính sản phẩm:

 

Đặc tính sản phẩm                                              phương pháp              đơn vị                     giá trị

Cấp độ nhớt                                                                                                                          5W-30

Tỉ trọng dầu ở 15 °C                                             D 1298                       kg/m³                     846

Độ nhớt ở 40 °C                                                    D 445                         cSt                         63,40

Độ nhớt ở 100 °C                                                  D 445                         cSt                        11,40

Độ nhớt ở -30 °C                                                   D 5293                       CP                         4250

Chỉ số độ nhớt                                                       D 2270                                                     175

Điểm chớp cháy cốc hở COC                               D 92                           °C                          224

Điểm rót chảy                                                        D 97                           °C                          -45

Chỉ số kiềm tổng                                                   D 2896                       mgKOH/g              9,88

 

 

 

 

Chúng tôi có quyền thay đổi các đặc tính chung của sản phẩm để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự phát triển công nghệ sản phẩm mới nhất.

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến