Dầu diesel có độ nhớt thấp

Dầu diesel có độ nhớt thấp


PEMCO DIESEL G-6 UHPD 10W-40 Eco API CI-4/SL

200,00đ Trước thuế: 200,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 10W-40 UHPD API C..

PEMCO DIESEL G-7 UHPD 10W-40 Blue API CJ-4

1.000,00đ Trước thuế: 1.000,00đ

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, sản phẩm chấp thuận,  khuyến nghị sử dụng:   SAE 10W-4..

PEMCO DIESEL G-10 UHPD 5W-40 API CI-4

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 5W-40 UHPD API CI..

PEMCO DIESEL G-8 UHPD 5W-30 API CI-4

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 5W-30 UHPD ACEA E..

PEMCO DIESEL G-9 UHPD 10W-40 Nano API CI/CH/CG/CF 4/SL

90,00đ Trước thuế: 90,00đ

Corresponds with requirements / specifications / products:SAE 10W-40API CI/CH/CG/CF 4/SLACEA E7/A3/B..

PEMCO iDRIVE 330 5W-30 API SL

43,00đ Trước thuế: 43,00đ

1.      Các tiêu chuẩn kĩ thuật, sản phẩm chấp thuận,khuyến nghị sử dụng:..

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 (1 Trang)