Dầu cho xe tải, xe buýt, xe thương mại

Dầu cho xe tải, xe buýt, xe thương mại


PEMCO DIESEL G-4 SHPD 15W-40 API CI-4/SL

279,99đ Trước thuế: 279,99đ

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, sản phẩm chấp thuận,  khuyến nghị sử dụng:    &..

PEMCO DIESEL G-10 UHPD 5W-40 API CI-4

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 5W-40 UHPD API CI..

PEMCO DIESEL G-11 15W-40 GEO

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

    Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận,khuyến nghị sử dụng:SAE 15W-40CUMMIN..

PEMCO DIESEL G-12 SHPD 10W-30 API CG-4/CF-4/CF/SL

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 10W-30 SHPD API ..

PEMCO DIESEL G-13 UHPD 10W-40 API CI-4/SL

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận,khuyến nghị sử dụng: SAE 10W-40UHPDAPI CI-4/CF/SL ..

PEMCO DIESEL G-14 UHPD 15W-40 API CJ-4/SN

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 15W-40 API CJ-4/SN A..

PEMCO DIESEL G-15 SHPD 20W-50 API CI-4/CF/SL

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 20W-50 SHPD API C..

PEMCO DIESEL G-5 UHPD 10W-40 API CI4/CH4/CG4/CF4/SL

199,99đ Trước thuế: 199,99đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 10W-40 UHPD ..

PEMCO DIESEL G-8 UHPD 5W-30 API CI-4

100,00đ Trước thuế: 100,00đ

Các tiêu chuẩn kĩ thuật,sản phẩm chấp thuận, khuyến nghị sử dụng: SAE 5W-30 UHPD ACEA E..

Hiển thị 1 đến 9 trong 14 (2 Trang)